Starta ett företag för import eller export

Hur startar man ett företag inom export och import? Det kan finnas ett stort intresse för vissa varor från ett visst land i Sverige och vice versa. Inom EU tillämpar man fri handel, men det finns fortfarande en hel del att sätta sig in i om man ska starta ett import- eller exportföretag. Inom vissa branscher måste vara registrerad och även ha importlicens, vilket framförallt gäller inom industri och livsmedel för handel med länder utanför EU. Det finns både kvoter på hur mycket som får importeras och en hel del tullbestämmelser att tänka på.

Komma igång

Först måste du naturligtvis ha en affärsplan och undersöka om det finns en marknad för den vara eller de tjänster du vill importera eller exportera. Att skaffa sig kunskap om marknaden måste man göra initialt för att veta hur stor konkurrensen är och vad som är unikt med just det du vill importera/exportera. När man ser att det finns en marknad för produkten så gäller det att sätta sig in i den affärskultur i det land du vill handla med, vilka organisationer och nätverk som kan hjälpa till på vägen. Och hur har andra gjort som redan etablerat verksamhet här?

I det här läget är det också dags att sätta sig in i regler och restriktioner som gäller för din vara, både när det gäller tull och skatt, men också transport. Här kan man ta hjälp av organisationer som Svensk Handel som sysslar just med importbestämmelser och regelverk. Även Exportrådet och ambassader kan hjälpa till i denna fas. När det gäller import måste en tulldeklaration lämnas in till Tullverket, som i sin tur ger dig ett EORI-nummer som du använder för din importverksamhet.

Affärsplan

När man kommit så långt och satt sig in i marknaden gäller det att komma upp med en ekonomisk plan. Förmodligen behöver man ett startkapital för att komma igång, vilket går att låna på olika sätt. Alla branscher har olika behov, inom import/export kan man till exempel behöva ett lager, pengar till tillstånd och resor. Klicka här för att hitta tips på flera lån som passar just behoven inom denna bransch.

Efter det är det viktigt att börja komma igång med försäljning, behöver man åka till ett visst land eller kan man sköta det via Internet och telefon? Det kan ta tid innan produkten kommer till slutdestinationen och därför gäller det att vara förberedd och ha skapat en kundkrets från start.