Logistik

Har du bestämt dig för att importera varor till Sverige från andra EU-länder och har det mesta färdigt är det hög tid att du ser över logistiken gällande det du tänker importera. I snitt brukar man säga att logistikkostnaderna står för upp mot 15 % av en helt färdigställd produkts eller tjänsts slutkostnad. Generellt sätt är företag idag ganska duktiga på att se över alternativ där både praktiska och ekonomiska lösningar spelar in. Ett tips är att alltid ta in flera offerter från olika speditörer för att jämföra och se vad som passar just din situation bäst. Det är viktigt att gå igenom avtal för att ha klart för sig vad man betalar för och framför allt från vilket moment man själv är ansvarig för varorna. För att säkerställa detta sistnämnda kan man i nästan alla fall teckna transportförsäkringar hos samma företag man använder sig av för andra ändamål. Logistik inom EU EU-kommissionen har bland annat en speciell avdelning för just logistikfrågor inom handelsområdet, med syftet att stärka relationen mellan logistik och transportpolitik. Detta har man för att man anser att just logistiken har en högst relevant roll även inom dagens politik, något bland annat olika EU parlamentariker debatterar för. EU arbetar bland annat med direkta ärenden kring skyddskrav och fungerande trafik och välplanerad cirkulation av transportfordon inom EU. Om du är intresserad av att läsa mer om andra konkreta insatser från EU-kommissionen när det gäller logistik kan du göra det lite längre ned på denna sida.

Informations- och kommunikationsteknik

Det pågår ett ständigt samarbete med teknologiska institut och företag för att i så hög grad som möjligt implementera all ny teknik och forskning som positivt kan påverka logistik och handel inom EU:s gränser.

Europeiska riktlinjer och certifiering

Eftersom undervisning och utbildning just inom området för transport och logistik har visat sig vara olika runt om i Europa finns pågående projekt för att införa speciella certifieringar av logistikspecialsiter.

Infrastruktur

EU-kommissionen strävar efter att lastområden som hamnar och flygplatser ska använda sig av och utnyttja tekniska lösningar på ett mer anammande sätt. Det kan bland annat hamna om avancerade datorlösningar som förenklar handel och transport i hela dess process.

Var anses varor omsatta?

När det gäller varutransporter inom de svenska gränserna omsätts enligt EU-lagen i Sverige. Sker transporten däremot mellan två skilda EU-länder för exempelvis en privatperson är samma varor i stället omsatta i landet man började transportera varorna. För att ge ett exempel innebär det att ett svenskt åkeri som fraktar en vanlig familjs hem från Spanien till Sverige kan ta ut spansk moms.

Vad ska jag välja för typ av transport och med vem?

För det första bör man se till vilken budget och ändamål man har med varorna som ska transporteras. Har man inte räknat med några större kostnader i sina budgetberäkningar och heller inte har någon satt deadline på när försändelsen ska vara framme kan man exempelvis använda sig av vanlig postservice via vägtransport. Detta alternativ är även ett bra alternativ om man har flera små mindre försändelser. Etablerade företag använder sig oftast av ett och samma fraktbolag oavsett vilken typ av ändamål transporten har. Handlar det om fysiskt större och mer komplicerade transporter som exempelvis vid flytt bör man definitivt ta in flera offerter från olika fraktbolag. Har man tid på sig bör man för att priset inte ska bli onödigt dyrt använda sig av lastbilstransport. Budfirmor och fraktbolag erbjuder även snabbleverans, vilket så klart har en högre kostnad men då når varorna eller försändelsen sin destination inom EU bara på några dagar.

Logistik utanför EU-gränserna

När det gäller företag använder man sig ofta av internationella fraktbolag som hanterar transporter både inom EU och till länder i andra delar av världen. Man bör alltid dubbelkolla med sitt fraktbolag vad som gäller för frakt till specifika länder. Vissa fraktbolag erbjuder exempelvis tulldeklaration som en ingående del i ditt pris, men det är inte en självklarhet. Man kan även skicka via vanlig postservice. Det gäller dock att man verkligen ser över vad som gäller när varorna kommit in i olika zoner för att undvika att försändelsen blir ”strandad” på vägen. Det finns faktiskt de speditörer som när det gäller internationella transporter utanför EU:s gränser erbjuder en fulländad service där du som kund får hjälp med precis allting från förare till myndigheter och den slutliga mottagaren, dvs. betydligt mer än bara själva transportdelen. Det har såklart ett pris, men i vissa fall är det värt att betala lite mer för att undvika flera små och väldigt onödiga problem som i det långa loppet kostar pengar. Det smidigaste sättet för att jämföra priser och service är att ha olika speditörer samlade på ett och samma ställe. Här är ett tips på en användbar branschsite se.kompass.com.