Import från land utanför EU

Till skillnad från EU:s tämligen fria handel är det inte riktigt lika enkelt att importera direkt från länder utanför EU. För att du ska kunna ta in varor eller tjänster från ett icke EU-land behöver man lämna in en komplett importdeklaration och dessutom redovisa importmoms. Hur vet man då vad som behövs för att kunna deklarera de varor man importerat? Här kommer en användbar lista:

EORI-nummer

För att börja importera behöver man rent generellt inte något speciellt tillstånd (undantag för speciella kategorier varor och branscher) men man behöver ett nummer vilket används som en slags registreringsnummer för importören. Det ansöker man om i Sverige hos Tullverket.

Varukod

När man deklarerar importerade varor behövs en speciell varukod som består av en kod av siffror. Koden förklarar vilken typ av vara det handlar om och det är den som tullsatsen beräknas från. Här taricdok.tullverket.se kan du se alla varukoder.

Tull- och andra avgifter

Beroende på typ av vara och andra bestämmelser får man en avgift för att föra in varorna, vilken ska betalas omgående. Specifika varor har ibland lägre tull. Det kan exempelvis handla om en råvara som inte går att få tag på inom EU men som importeras för att användas i en produktion baserad inom EU. Den här typen av bidrag ansöker man hos Kommerskollegium.

Importdeklaration

Här ska man redogöra för varans karaktär, innehåll och annan nödvändig information. Man bör upplysa sig om vad som krävs för just den typ av varukategori det handlar om.

Redovisa samt betala importmoms

Du ska redovisa det importerade värdet och betala moms på dessa varor eller tjänster. För att se specifik momstabell kan du läsa mer ingående på skatteverkets momssida skatteverket.se.

Livsmedel som kommer från djur

Det svenska Livsmedelsverket ansvarar för att alla typer av livsmedel (från djur och växter) som importeras från länder utanför EU är godkända i enighet med det svenska systemets (och EU:s) föreskrifter och regler. När det gäller just de animaliska livsmedlen måste landet varifrån exempelvis köttet kommer vara godkänt av EU-kommissionen. Med ”godkänt” innebär det att landet måste ha en konkret plan och en fungerande kontroll av vad som kallas restsubstanser för alla typer av livsmedel. Utöver de generella riktlinjerna från EU-kommissionen finns det även särskilda regler för vissa typer av livsmedel. För att nämna några så gäller det bland annat kött från krokodil och känguru samt levande kräftor. Mjölkprodukter har också särskilda regler att följa då dessa livsmedel inte är lagringståliga i vanlig rumstemperatur. Det finns för den som vill kolla upp ett speciellt land en framtagen lista över länder med godkända planer. Livsmedelsverket kan hjälpa dig att få tillgång till denna. Dessa finns på olika platser inom EU:s område beroende på varifrån produkten kommer. Det svenska livsmedelsverket har tydliga regler för att importera från utlandet och det är viktigt att du som importör är noga med att känna till dessa fullt ut.